Největší válečníci posledních věků

Dnešní statistika přináší dvě tabulky se součty počtu vládců dle počtu válek. Je to trošku nesrozumitelný, ale pohled na samotná data jistě mnohé objasní.

Ještě na druhou část žádosti tribuna Duncana vytahujeme čísla z databáze Strážců a tyto zveřejňujeme jako tabulky pro všechny.

První tabulka seskupuje počty válečníků podle počtu jejich útoků. Tedy ve skupině 10 jsou vládci, kteří zahájili 10 až 19 útoků, ve skupině 20 pak ti, co zahájili 20 až 29 útoků atd. (Skupina 0 je 1 až 9 zahájených útoků - vládci bez války zde prostě nejsou.)

Ve všech dnešních tabulkách jsou uvedeny pouze takové války, které měly alespoň 3 bitvy a ztráty v nich byly alespoň 1M síly. Toto je z důvodu, abychom odfiltrovali plané nástřely a předávky planet. Také zde nejsou uvedeny útoky na Pána meteoroidů.

A nakonec nezapomínejte, že 51. věk byl zkrácený vánoční věk, takže výsledky jsou zde zkreslené.

Věk Skupina Počet vládců Celkem útoků Celkem dobyto planet Úspěšnost útoku
49 0 54 340 111 33 %
10 8 189 103 54 %
20 4 203 97 48 %
30 2 112 67 60 %
40 3 197 125 63 %
50 0 0 0  
60 1 84 64 76 %
50 0 71 621 182 29 %
10 6 295 77 39 %
20 5 270 133 49 %
30 0 0 0  
40 0 0 0  
50 0 0 0  
60 0 0 0  
51 0 62 433 116 27 %
10 4 110 60 55 %
20 0 0 0  
30 1 39 35 90 %
40 2 159 86 54 %
50 0 0 0  
60 0 0 0  
52 0 81 958 186 19 %
10 14 505 190 38 %
20 4 301 112 37 %
30 3 329 98 30 %
40 0 0 0  
50 2 248 101 41 %
60 1 188 61 32 %

Druhá tabulka seskupuje vládce podle cekového počtu jejich napadených planet, tedy ve skupině 25 jsou vládci, kteří měli napadeno 25 až 49 planet atd.

Věk Skupina Počet vládců Celkem napadení Celkem ubráněno planet Úspěšnost obrany
49 0 83 510 316 62 %
25 6 188 99 53 %
50 3 172 75 44 %
75 3 255 68 27 %
50 0 92 599 399 67 %
25 11 351 249 71 %
50 1 50 20 40 %
75 1 86 26 30 %
51 0 118 645 376 58 %
25 3 96 68 71 %
52 0 119 1066 714 67 %
25 20 685 486 71 %
50 4 221 169 76 %
75 2 163 106 65 %
100 1 107 77 72 %
125 1 130 91 70 %
150 1 157 138 88 %

Jako bonus na závěr jsme se rozhodli přidat ještě třetí tabulku s přehledem největších válečníků galaxie. Za každý věk je zde uvedeno pět vládců s největším počtem dobytých planet.

Věk Vládce Počet útoků Počet dobytých planet Úspěšnost útoku
49 Sunny 84 64 76 %
Ra 60 43 72 %
Duncan 58 42 72 %
Dr. Negxt 79 40 51 %
mostak 49 35 71 %
50 Dave389 41 29 71 %
Vasil Hrozný 67 28 72 %
4frajer4 49 28 57 %
Gregy 61 26 43 %
Oberon 52 22 42 %
51 gogy 60 44 73 %
Baron X 99 42 42 %
Oberon 39 35 90 %
Felicitas 29 19 66 %
Pan Tofel 25 19 76 %
52 Baron X 188 61 32 %
Pan Tofel 148 51 34 %
Felicitas 100 50 50 %
Dr. Negxt 132 36 27 %
Duncan 138 32 23 %

Závěrečný komentář bude hodně stručný: Žádné velké závěry nelze udělat, protože tato statistika je za poměrně krátké období.